Pro média

Jsme organizace, jejímž posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí. Vyznáváme principy ekologického zemědělství, otevřenost, sdílení a radost. Poskytujeme následující obecně prospěšné služby:

Fotografie v tiskové kvalitě

Kontakt pro média: Iva Nevečeřalová.