Pole svatého Prokopa

Městské zemědělství ožívá! Od jara 2019 hospodaříme na 2,5 hektarovém poli, které je co by kamenem dohodil a zbylých 6 km došel od Pražského hradu. S úctou k historii místa, půdě a všemu, co na poli žije i roste. Ve spolupráci s waldorfjinonice a Magistrátem hl. m. Prahy ukazujeme cestu, jak mohou drobní zemědělci začít hospodařit i ve velkoměstě. A to vše pod dohledem sv. Prokopa, patrona rolníků, který podle legendy žil v nedaleké jeskyni v Prokopském údolí. Podrobnosti o projektu naleznete na jeho facebookových stránkách.

Přejít na stránky projektu